ALGEMENE VOORWAARDEN

Is er iets aan de hand, bel ons. Samen proberen we dan een zo goed mogelijke oplossing te vinden.

Bouwkundige keuringen & advies

Op de bouwkundige keuringen zijn Algemene voorwaarden Bouwtechnische Dienstverlening van toepassing.

Trainingen en opleidingen

Op de trainingen en opleidingen zijn Algemene voorwaarden Cursussen van toepassing.

Korte versie van de algemene voorwaarden voor de open cursussen:

Inschrijving
Inschrijving kan via het aanmeldingsformulier op deze website, per email of telefonisch. Iedere deelnemer krijgt een bevestiging van de aanmelding. Enige tijd voor de start van de training ontvangt men alle verdere informatie.

Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief btw. Kosten voor cursusmateriaal is inbegrepen. Eten en drinken wordt verzorgd.

Planning
Bij iedere opleiding of training tref je de geplande data aan. Helaas zijn wij soms genoodzaakt hiervan af te wijken of een cursus te annuleren. In dat geval nemen wij contact op met de deelnemer of opdrachtgever.

Aansprakelijkheid
Bonstaete is niet aansprakelijk voor eventuele schade die tijdens de cursus kan worden veroorzaakt. Bij bezoek aan een bouwplaats dient u zich aan de veiligheidsinstructies en normen te houden.

Annuleringsregeling
Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per email plaatsvinden:
– tot 4 weken voor de start: kosteloos
– 2 tot 4 weken voor de start: 50% van de cursuskosten
– korter dan 2 weken voor de start: 100% van de cursuskosten