Handboek Marktwaardering 2019 voor woningcorporaties

Het Handboek Marktwaardering voor woningcorporaties 2019 is gepubliceerd door het Ministerie van BZK. De publicatiedatum is geheel volgens traditie met een oktoberdatum: 31 oktober 2019. De ingangsdatum is 31 december 2019.

Woningcorporaties moeten hun vastgoed waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. De handreikingen hiervoor staan het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. De verslaglegging gebeurt in de jaarrekening.

Het interessante stuk voor NEN 2580 en Meetinstructie beoefenaars

Voor NEN 2580 beoefenaars is paragraaf 2.6 Groeipad gebruiksoppervlakte (GBO) de interessantste. Hierin staat namelijk aan rekenmethodiek de oppervlakte meters van de woningen moeten voldoen.

De tekst is identiek aan die van het vorige handboek. Dus ook dit jaar zijn de volgende oppervlakte berekeningen toegestaan:

  • NEN 2580
  • Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen
  • Gebruiksoppervlakte bepaald volgens de EPA van de woning

Welk gebruiksoppervlakten zijn het dan exact bij de bepaling?

  • NEN 2580: hiervan neem je de gebruiksoppervlakte van het gebouw
  • Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen: hiervan neem je de optelling GO wonen en GO overig inpandige ruimte
  • EPA GO: hiervan neem je de gebruiksoppervlakte van de EPA met de GO overig inpandige ruimte van de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen
handboek-marktwaardering-2019

Mijn advies voor woningcorporaties

Ik draai al wat langer mee in oppervlakteland en heb ook nog een mening. Wil je weten wat ik adviseer of vooral afraad, als je keuze hebt uit deze drie methodieken? Lees dan de blog over het vorige handboek.

Handboek Marktwaardering 2019 voor woningcorporaties downloaden

Zelf nalezen? Link naar handboek marktwaardering 2019.

Dit blogartikel is van toepassing op:
Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen – versie juli 2019
NEN2580:2007/C1:2008
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde – actualisatie peildatum 31 december 2019

Bonnie Allart

Bonnie Allart is directeur bij Bonstaete. Zij is expert in NEN 2580, Meetinstructie en Floorplanner, daarnaast geeft zij ook bouwkundige trainingen.

Zet deze blog je aan het denken? En lijkt het je verstandig om alle medewerkers dezelfde kant op te laten kijken? Hetzij volgens de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen of NEN 2580 Gebruiksoppervlakte? Of beide? Neem contact op met Bonnie: 06- 41818198
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *