NEN 2580 meetcertificaat

De NTA 2581 helpt bij de toepassing van de NEN 2580 voor het inmeten van gebouwen. Het resulterende meetrapport bevat dan een meetcertificaat NEN 2580. Dit lijkt een heldere procedure. Waarom gaat het in het geval van woningen dan toch nog vaak mis?

De NTA 2581 is een hulpmiddel bij het gebruik van de NEN 2580

De norm NEN 2580 is een meetinstructie die wordt gebruikt om oppervlakten en inhouden van gebouwen met allerlei gebruiksfuncties te bepalen. De NTA 2581 (Nederlandse technische afspraak) is een wegwijzer voor het opstellen van meetrapporten volgens de NEN 2580. Deze is bedoeld als aanvullende richtlijn en bevat onder andere termen en definities, te gebruiken afkortingen, typen meetcertificaten, de uitgangspunten bij het meten en de opbouw en eisen van het meetrapport, met daarin de eisen voor het NEN 2580 meetcertificaat.

NTA-2581

De NTA 2581 is in 2011 opgesteld op initiatief van de leden van Vereniging De Vierkante Meter. Deze vereniging zet zich in voor kwaliteitsverbetering van vloeroppervlaktemetingen in Nederland. Naast dat de leden de NTA 2581 permanent doorontwikkelen, nemen zij ook zitting in de begeleidingscommissie NEN 2580, die zorgt dat de NEN 2580 verbeterd en aangescherpt wordt. Kleine verschillen in de uitvoer van het inmeten en de daaropvolgende berekeningen kunnen immers grote gevolgen hebben. De vereniging wil de NEN 2580 in de gehele branche eenduidig toegepast zien en misinterpretatie geen ruimte geven

Waaruit bestaat een meetrapport?

Een volgens de NEN 2580 en met behulp van de NTA 2581 opgesteld meetrapport bestaat uit een meetcertificaat NEN 2580, meetstaten en vlakkentekeningen. De NTA 2581 definieert het meetrapport als een

“rapportage van een meting bestaande uit een meetcertificaat (in enkele gevallen meerdere meetcertificaten) met bijbehorende meetstaten en (vlakken)tekeningen, aangevuld met een toelichting op het type meetcertificaat dat wordt verstrekt en een opgave van de uitgangspunten, voorbehouden en aannames.”

De voorbehouden en aannames verklaren daarbij of er ook na controle op locatie onzekerheden blijven bestaan en welke aannames eventueel gedaan zijn op basis van ontbrekende gegevens, zoals bijvoorbeeld het geval is bij ontoegankelijke ruimtes of niet eenduidig ruimtegebruik.

Volgens de NTA 2581 is een NEN 2580 meetcertificaat een

“gewaarmerkte verklaring van een meting, dat de verkregen gegevens voldoen aan NEN 2580.”

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen meetcertificaten. De keuze is afhankelijk van of het gebouw op locatie is gecontroleerd (Meetcertificaat A) of niet (Meetcertificaat B). Controle op locatie kan immers niet altijd plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer een bouwproject nog niet is gerealiseerd.

Een meetstaat wordt gedefinieerd als

“een overzicht of tabel waarop het meetcertificaat is gebaseerd met hierin opgenomen de gemeten oppervlakten uitgesplitst per gebouw, bouwdeel en/of verdieping, eventueel per ruimte of groep van ruimten.”

De meetstaat laat dus zien hoe de totale oppervlakte uit deeloppervlakken is bepaald.

Waar gaat het voor woningen mis met het opstellen van meetrapporten en het verschaffen van het meetcertificaat NEN 2580?

Het lijkt een heldere procedure: je gaat een woning inmeten. Daarbij geeft de NTA 2581 je als hulpmiddel nog extra instructies over aan welke eisen een goed en compleet meetrapport moet voldoen. Je volgt deze instructies en stelt een meetrapport van hoge kwaliteit op. Je meetrapport bevat vervolgens ook een NEN 2580 meetcertificaat.

Hier gaat het bij woningen vaak mis. Daarvoor wordt namelijk een andere meetinstructie gebruikt. In plaats van de NEN 2580 worden de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen en de bijbehorende Meetinstructie Bruto inhoud woningen gebruikt. Deze zijn een verfijning op de NEN 2580, specifiek bedoeld voor het inmeten van woningen. Deze rekenmethodiek is niet helemaal vergelijkbaar met de rekenmethode van de NEN 2580. De Meetinstructies Gebruiksoppervlakte woningen en Bruto inhoud woningen zijn inmiddels verplicht voor branchegebonden woningmakelaars, woningtaxateurs en de gemeenteafdelingen WOZ en BAG, en optioneel voor woningcorporaties.

De NTA 2581 hoort uitsluitend bij de NEN 2580, niet bij de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen

De NTA 2581 hoort bij de NEN 2580, maar niet bij de Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen en de Meetinstructie Bruto inhoud woningen. Toch willen allerlei mensen die met de Meetinstructies werken een NEN 2580 meetcertificaat in hun meetrapport hebben en ook op die manier benoemen. Dat gebeurt dus op grote schaal.

De NTA 2581 vereist dat je op je meetcertificaat NEN 2580 benoemt dat je hebt gemeten volgens de ‘NEN 2580: 2007 / C1: 2008’. Inmeetbureaus nemen deze eis over uit de NTA 2581. Het probleem is dat zij woningen niet meten volgens de NEN 2580, maar volgens de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen. Hoewel de getallen kloppen, klopt de rekenmethode waarnaar ze verwijzen dus niet.

Je kunt officieel geen NEN 2580 meetcertificaat opstellen met behulp van de NTA 2581 als je hebt gemeten volgens de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen.

Je kunt bovendien alleen vermelden dat je de NTA 2581 als hulpmiddel hebt gebruikt wanneer je ook daadwerkelijk de NEN 2580 hebt toegepast, bijvoorbeeld op het inmeten van kantoorgebouwen. Anders is goede tips overnemen het enige dat je dan kunt doen met de NTA 2581. Je kunt er veel uit gebruiken, mits je de juiste rekenmethode en de juiste benamingen hanteert. Vermelden dat je volgens de NTA 2581 hebt gewerkt kan dus niet als je hoogstens de ook voor de Meetinstructies bruikbare tips hebt meegenomen.

Wil je woningen leren inmeten volgens de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen? Schrijf je dan in voor de cursus NEN 2580 MEETINSTRUCTIES en download gratis de Meetinstructies Gebruiksoppervlakte en Bruto inhoud woningen. Je krijgt daarbij álle bijbehorende invulformulieren cadeau.

Wil je juridsch nagekeken sjablonen van het meetrapport, meetstaat en meetcertificaat NEN 2580 Meetinstructies? Meer info.

Dit blogartikel is van toepassing op
Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen – alle versies
NEN2580:2007/C1:2008
NTA 2581 – december 2011
Bonnie Allart

Bonnie Allart is directeur bij Bonstaete. Zij is expert in NEN 2580, Meetinstructie en Floorplanner.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven

Inschrijven Meetinstructies 1

Deze training kan klassikaal worden gevolgd of als online zelfstudie. Maak een keuze hieronder.

Klassikaal

Je volgt deze training samen met andere cursisten op een vaste dag op onze trainingslocatie. Eén van onze docenten is aanwezig om je te begeleiden.

Online zelfstudie

Na aanmelding kun je direct in onze digitale leeromgeving aan de slag. Je bepaalt je eigen tempo. Vragen kun je stellen aan jouw docent via de digitale leeromgeving.