Overzicht NEN 2580 per dienstverlening

Wanneer NEN 2580? Wanneer Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen?

Er is nogal eens onduidelijkheid over het berekenen van de gebruiksoppervlakte. Er zijn namelijk diverse rekenmethodieken op de markt waarmee je de gebruiksoppervlakte kunt uitrekenen.

Grofweg kun je stellen dat de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen woningbreed gedragen wordt. En de NEN 2580 wordt vooral gebruikt voor niet-woningen* en bij omgevingsvergunningen.

NEN2580-of-Meetinstructie

Welke NEN 2580 gebruikt een makelaar of taxateur?

De woningmakelaars die verbonden zijn aan NVM, VBO Vastgoed en Vastgoedpro zijn verplicht om de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen te hanteren. Dit geldt al vanaf 2008/2009, dus vanaf het moment dat de Meetinstructies gepubliceerd zijn. Dit geldt voor de woningtaxaties.

Soort dienstverleningRekenmethodiek
(vastgoedmarketing voor) woningverkoop, woningaankoopMeetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen
Meetinstructie Bruto inhoud woningen
verhuur van te koop staande woningenMeetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen
Meetinstructie Bruto inhoud woningen
niet-woningen*NEN 2580

Alle panden die niet een appartement of woning zijn, worden vrijwel altijd berekend met de NEN 2580. Vaak wordt dan de verhuurbare oppervlakte (VVO) en bruto vloeroppervlakte (BVO) gebruikt.

Welke NEN 2580 gebruikt een woningcorporatie?

De woningcorporaties moeten ieder jaar de regels uit het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde aanhouden. Dit handboek wordt ieder jaar opnieuw aangepast. Op dit moment mogen woningcorporaties de gebruikoppervlakte volgens de NEN 2580 en de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen hanteren. Ze hebben dus keuze. Meer weten over alle keuzes met extra uitleg? Lees de blog Welke gebruiksoppervlakte mogen woningcorporaties gebruiken voor de marktwaardering.

Soort dienstverleningRekenmethodiek
oppervlaktebepaling woningen t.b.v. marktwaarderingNEN 2580 en Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen
oppervlaktebepaling BOG, MOG, ZOG* t.b.v. marktwaarderingNEN 2580
sociale huurwoningen > oppervlakte horende bij puntentelling voor huurprijsbepalingWWS*

Welke NEN 2580 gebruik je voor de omgevingsvergunning?

Dus welke NEN 2580 is voor architectenbureaus en bouwkundig adviesbureaus.

Voor ieder pand waarvoor een omgevingsvergunning bouwen wordt aangevraagd moet de NEN 2580 gehanteerd worden. Het Bouwbesluit verwijst hiernaar. Bij de aanvraag van omgevingsvergunningen gebruik je dus niet de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen.

Soort dienstverleningRekenmethodiek
ontwerpen o.b.v. Bouwbesluit
omgevingsvergunning aanvragen
Dit geldt voor woningen en niet-woningen*.
NEN 2580

Welke NEN 2580 gebruiken projectontwikkelaars?

Soort dienstverleningRekenmethodiek
haalbaarheidsstudies, ontwerpen o.b.v. kostenkengetallenNEN 2580
wellicht ook Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen

Welke NEN 2580 gebruikt een gemeente?

Hoe bereken je de oppervlakte genoemd in WOZ-aanslag?

De gemeentelijke afdelingen BAG en WOZ zijn verplicht om de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen te gaan hanteren. Die verplichting gaat in per 1 januari 2022. Het kan zijn dat een gemeente zijn woningvoorraad al volledig heeft omgezet naar de Meetinstructies. Er zijn ook gemeenten die nog met de omzetting bezig zijn en dus pas  richting de einddatum overgaan naar de nieuwe rekenmethode. Dadelijk kun je dus bij de makelaar, taxateur, BAG en op de WOZ-aanslag allemaal dezelfde gebruiksoppervlakte verwachten.

Voor ieder pand waarvoor een omgevingsvergunning bouwen wordt aangevraagd moet de NEN 2580 gehanteerd worden. Het Bouwbesluit verwijst hiernaar. Bij de aanvraag van omgevingsvergunningen gebruik je dus niet de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen.

Soort dienstverleningRekenmethodiek
afdeling BAG, afdeling WOZ:
> woningen
Vanaf 1/1/2022 is Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen verplicht bij iedere gemeente.

Op het moment zitten we in de overgangsfase en mogen nog andere rekenmethodieken gehanteerd worden. Dit verschilt nu dus nog per gemeente.
afdeling BAG, afdeling WOZ:
> BOG, MOG, ZOG*
NEN 2580
afdeling bouwen: toetsen omgevingsvergunningNEN 2580

Uitleg bij de begrippen

* niet-woningen zijn te verdelen in:
bedrijfsmatig onroerend goed (BOG), als kantoren, bedrijfshallen
maatschappelijk onroerend goed (MOG), als buurthuizen, dorpsbibliotheek, opvangcentra, scholen
zorg onroerend goed (ZOG), als ziekenhuizen, verzorgingshuizen, aanleun­woningen

* woningwaarderingsstelsel (WWS): beleidsboek waarderingsstelsel (on)zelfstandige woonruimte, opgesteld door Huurcommissie. WWS bepaalt de maximale huurprijs voor sociale huurwoningen. Het WWS geldt niet voor woningen in de vrije sector.

Dit blogartikel is van toepassing op:
Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen – versie januari 2019
NEN2580:2007/C1:2008
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde – actualisatie peildatum 31 december 2019

Dit overzicht is opgesteld volgens de regels en wetgeving van dat moment. Controleer of deze regels nog gelden.

Bonnie Allart

Bonnie Allart is directeur bij Bonstaete. Zij is expert in NEN 2580, Meetinstructie en Floorplanner.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven

Inschrijven Meetinstructies 1

Deze training kan klassikaal worden gevolgd of als online zelfstudie. Maak een keuze hieronder.

Klassikaal

Je volgt deze training samen met andere cursisten op een vaste dag op onze trainingslocatie. Eén van onze docenten is aanwezig om je te begeleiden.

Online zelfstudie

Na aanmelding kun je direct in onze digitale leeromgeving aan de slag. Je bepaalt je eigen tempo. Vragen kun je stellen aan jouw docent via de digitale leeromgeving.

error: Alert: Content selection is disabled!!