Verschil woonoppervlakte en gebruiksoppervlakte?

Overal hoor je het woord woonoppervlakte vallen. Op zich niet erg. Maar het is wel ernstig als rechters deze term – ook nu nog – gebruiken. Ze gebruiken deze term in rechtzaken waar partijen het niet eens zijn over het juiste aantal berekende vierkante meters. Hoog tijd dus om deze rechters een handje te helpen en ze helderheid te geven over het verschil tussen de woonoppervlakte en gebruiksoppervlakte.

verschil-woonoppervlakte-gebruiksoppervlakte

Wat is woonoppervlakte? Wat is de definitie van woonoppervlak?

Voor de definitie woonoppervlakte haal ik een verouderde NEN 2580 aan.

Definitie woonoppervlakte volgens NEN 2580:1997/A1:2001

De woonoppervlakte is gelijk aan de som van de netto-vloeroppervlakten van de vertrekken van een woning.

Tot de vertrekken behoren huiskamers, eetkamers, slaapkamers, werk-, eet- en woonkeukens en voorts andere binnenruimten, geschikt voor bewoningsdoeleinden, indien ze ten minste 4 m2 groot zijn.

Een netto-vloeroppervlakte houdt in, dat je meet tot de wanden die om die afzonderlijke ruimte heen staan. De binnenwanden tellen dus niet mee bij het woonoppervlakte.

In NEN 2580:1997/C1:1998, dit is huidige variant, is de term woonoppervlakte verdwenen. Vandaar dat ik een oudere NEN 2580 aanhaal.Wat is het gebruiksoppervlakte? Wat is gebruiksoppervlakte wonen?

De gebruiksoppervlakte is een term uit het Bouwbesluit. Dat is de bouwbijbel. Het Bouwbesluit verwijst vervolgens direct door naar de norm NEN 2580. En hierin staat inderdaad de rekenmethode voor de gebruiksoppervlakte omschreven.

Dit is alleen niet de gebruiksoppervlakte die ik hier bedoel. Ik bedoel de ‘gebruiksoppervlakte wonen’, welke bepaald wordt via de rekenregels in de ‘Meetinstructie gebruiksoppervlakte wonen’. Je weet wel die andere NEN 2580.

Er is geen korte definitie voor de gebruiksoppervlakte wonen. Wel een langere uitleg en die kun je hier gratis downloaden.

Wat het verschil tussen woonoppervlakte en gebruiksoppervlakte wonen?

De verschillen tussen het woonoppervlakte en de gebruiksoppervlakte staan hieronder in een tabel.

De rode kruisjes (x) betekenen dat het onderdeel geen deel uitmaakt het betreffende oppervlakte. Het groene vinkje (v) betekent dat het onderdeel wel onderdeel is van de betreffende oppervlakte.

woonoppervlakte gebruiksoppervlakte wonen
ruimten voor gebouwinstallaties (indien achter voordeur) x v
voorziening voor verticaal verkeer < 4 m2 (trap) x v
ruimten voor verticaal verkeer (liftschacht) x x
horizontaal-verkeers-oppervlakte (gang, overloop) x v
sanitaire ruimten x v
bergruimten (bijkeuken, bergruimte ten dienste van wonen) x v
niet-dragende binnenwanden x  v
dragende binnenwanden x v

Er is een gigantisch verschil tussen woonoppervlakte en gebruiksoppervlakte wonen

Zoals je in het overzicht hierboven ziet is er een enorm verschil in oppervlakte als je de woonoppervlakte zou berekenen en als je de gebruiksoppervlakte wonen zou berekenen. Deze twee termen kun je dus niet zomaar door elkaar gebruiken.Woonoppervlakte voor de huizenzoekers

In de volksmond wordt inderdaad het woonoppervlakte nog steeds voor 99% aangehaald. De mensen bedoelen dan helemaal niet gebruiksoppervlakte wonen. Mijns inziens, bedoelen ze de oppervlakte van de leefruimten. De ruimten die inderdaad horen bij de woonoppervlakte. Dus huiskamer, slaapkamers, etc.

Volgens mij zijn veel mensen in de veronderstelling dat het woonoppervlakte is vervangen door het gebruiksoppervlakte wonen. Dat is dus niet zo. Het gebruiksoppervlakte in zijn huidige vorm is geschikt om een woning te taxeren, zeer nuttig voor makelaars en taxateurs. Maar is niet geschikt om je nieuwe droomhuis mee te zoeken.

Mijns inziens zou er dus nog een oppervlakte bij moeten komen, maar nu dus voor de woningkopers: het oude woonoppervlakte dekt goed de lading, of voor mijn part een nieuwe te maken definitie leefoppervlakte.

Hulp gevraagd

De term woonoppervlakte reikt ver. Om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van de term woonoppervlakte wil ik je vragen om dit blogartikel te delen. Zodat rechters, maar ook makelaars, taxateurs, vastgoedmarketeers, woningcorporaties, afdelingen WOZ en BAG de term gebruiksoppervlakte wonen gaan gebruiken.

Dus kun je hem voor me delen? Superbedankt!

Dit blogartikel is van toepassing op:
Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen – versie januari 2018
Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen – versie juli 2019
NEN 2580:1997/A1:2001
NEN 2580:2007/C1:2008

Vragen van particulieren
Ik beantwoord alleen vragen van mensen die de cursus hebben gevolgd. Ik kan niet ingaan op particuliere vragen over de oppervlakte van een gekochte woning, een verkochte woning of de WOZ aanslag. Mijn ervaring is, dat gemeenten zeer serieus omgaan met uw vragen en opmerkingen over de WOZ-oppervlakte. Je kunt hier de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte en Bruto inhoud woningen downloaden.

Bonnie Allart

Bonnie Allart is directeur bij Bonstaete. Zij is expert in NEN 2580, Meetinstructie en Floorplanner, daarnaast geeft zij ook bouwkundige trainingen.